Met hart en ziel werken aan jezelf

Het leven biedt ons aanhoudend nieuwe kansen om ons zelf te ontwikkelen. Groei is onvermijdelijk!

 

Groei gaat echter ook gepaard met groeistuipen en stagnatie. Met angst en inhouding en met verzet tegen verandering. Dit hoort bij ons mensen: onze ziel wil zich uitdrukken, wil gezien worden. Onze persoonlijkheid dekt zich in en schermt zich af uit angst gekwetst te worden. Zo ontstaat een spanningsveld tussen verlangen en angst. Resultaat is dat je niet tot volle ontplooiing komt. Meestal krijgt de partner, de werkgever, de ouders of welke andere omstandigheid buiten jezelf de schuld van deze frustratie. Vervolgens wordt er ruzie gemaakt of gescheiden terwijl juist in dit spanningsveld de ingang ligt tot groei. De uiterlijke wereld is namelijk een spiegel van je innerlijke wereld.

 

In deze groep leer je hoe het ego zich verhoudt tot de ziel bijvoorbeeld hoe deze hem gevangen houdt of ontkent zelfs minacht uit onmacht en onwetendheid om om te gaan met de kwetsbaarheid.

 

Het verkregen inzicht maakt dat je diepe patronen en overtuigingen kunt losweken. Tegelijkertijd herontdek je wat je ware natuur is. Dit proces brengt op diep niveau acceptatie van alles wat er is. Hierdoor groeit rust en vertrouwen dat het leven alles herbergt wat je nodig hebt om gelukkig te zijn.

 

De groep is voor iedereen toegankelijk die reeds enige tijd “aan zichzelf gewerkt heeft”. Er wordt gewerkt met wat er zich aandient in de groep. De methodes zullen dan ook net zo divers zijn als de mensen die aanwezig zijn. Ook hier dus “maatwerk”.

 

Deze groep komt om de veertien dagen op de maandagavond bij elkaar.