Eenjarige opleiding in Karakterstructuren

Voor mensen die met mensen werken.
Voor mensen die zich willen verdiepen in zichzelf en anderen.

Communicatietraining

Mensen die met mensen werken zijn bewust bezig de ander te begrijpen om de communicatie helder te krijgen. Dat doen we over het algemeen op rationeel niveau.
We stellen vragen en luisteren naar antwoorden en of we interpreteren wat we horen en zien. Er is echter bewezen dat het grootste deel van de communicatie non-verbaal verloopt. M.a.w. de mens spreekt, veelal onbewust met zijn lichaam, zijn energie, zijn mimiek, subtiele bewegingen etc. Het karakter van de mens is zelfs “af te lezen” aan zijn lichaam.
Gevoelens, verwachtingen, overdracht, verhulling en projecties zijn werkelijk zichtbaar en voelbaar.

 

Middels deze opleiding verdiep je je op de eerste plaats in je eigen persoonlijkheid. Door inzicht te krijgen in het ontstaan van ons karakter, ontstaat mildheid en begrip i.p.v. afkeuring en onderdrukking van de zogenaamde negatieve kanten van onszelf.
Daardoor ontstaat ook begrip en inzicht in de ander. Ook wordt je bewust van wat je zelf onbewust bij de ander oproept. De opgedane kennis en ervaring maakt het mogelijk dat vele onnodige conflicten voorkomen kunnen worden. De communicatie zal zodoende menselijker en effectiever kunnen verlopen voor beide partijen.

Geschiedenis

Ongeveer zeventig jaar geleden publiceerde Wilhelm Reich zijn hoofdwerk Characteranalysis. In dit boek borduurde Reich voort op de gedachten van Freud, maar gaf er een geheel eigen kleur aan.

 

Hij ontwikkelde het idee dat het menselijk karakter een bescherming is tegen de oorspronkelijk natuurlijke stroom van gevoelens en lichamelijke ervaringen. Hij gaf een eerste beschrijving en analyse van een aantal algemeen voorkomende karakters en hij toonde aan dat het karakter evenzeer van lichamelijke als van psychische aard is.


Zijn leerlingen en opvolgers konden pas oogsten wat hij gezaaid had: Alexander Lowen en John Pierrakos bouwden zijn ideeën verder uit en bundelden het geheel tot een praktisch denken werksysteem: de bio-energetica. Zij waren het ook die een vijftal karakters - door hen karakterstructuren genoemd - wisten te onderscheiden en verder uit te werken.

 

Al de verschillende energetische stromingen zijn het erover eens, dat zich bij de mens al in zijn vroege jeugd via het vasthouden van gevoelens en emoties energieblokkades vormen, die zich in de vorm van spierspanningen vastzetten in het lichaam. Door deze chronische spierspanningen neemt het lichaam een bepaalde structuur aan die correspondeert met een psychische structuur, een bepaalde vorm van een vastgezet psychisch lijden.

 

Kennis, inzicht en bovenal ervaring van de verschillende karakters, verlenen de helpende mens een enorme bron aan informatie, die leidt tot een beter begrip en verbeterde communicatie.

Indeling van de opleiding

Blok 1: Drie dagen: Inleiding in de theorie van de karakterstructuren.
Theorie en praktijk van het ontstaan van de eerste twee karakterstructuren.

 

Blok 2: Drie dagen: Theorie en praktijk van het ontstaan van de twee volgende karakterstructuren.

 

Blok 3: Twee dagen: Uitleg en ervaren van de vijfde karakterstructuur.

We onderzoeken de functie van het houdingspatroon; de uitspraak vanuit het karakterpantser; de ervaring van het kind tijdens ontstaan van het pantser; de affectieve mogelijkheden van iedere structuur; de acties naar anderen; het effect op de ander; het energetisch afweermechanisme; de gefrustreerde behoefte; de dominante emotie en de illusie. We onderzoeken ook het potentieel dat in ieder specifieke karakter verborgen ligt.

 

Blok 4: Drie dagen: Transformatie van de structuren.

Een karakterstructuur ontstaat door de invloed van de omgeving en het is een expressie van de incarnerende ziel! De karakterstructuren zijn reeds latent aanwezig in een pasgeboren kind en deze latente mogelijkheden worden door de omgeving geactiveerd. Door te leren van jezelf en je structuur kun je de gehechtheid eraan gaan herkennen en loslaten. Daardoor
ontstaat ruimte voor het luisteren naar je innerlijke stem. Deze spreekt vanuit je essentie en is niet onderhevig aan de beperkingen van je persoonlijkheid.

 

Aan het eind van het vierde blok ontvang je een certificaat.

 

Deze training kan als deskundigheidsbevordering of supervisie worden beschouwd en als zodanig in aanmerking komen voor vergoeding door de werkgever.